Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Elazığspor Kulübü Derneği Tüzüğünün 16.Maddesinde Genel Kurul Toplantıları başlıklı 2. bendi gereğince, 30 Mayıs 2023 Salı günü Saat 17:30’da  Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre merkezinde aşağıda belirtilen Gündem Maddelerine Göre, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı  yapılmasına, toplantı çağrı kararının kulüp internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ilanına, ayrıca üyelere SMS yolu ile bildirilmesine çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 8 Haziran 2023 Perşembe günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddelerine göre yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verilmiştir.

G Ü N D E M

1.     Açılış ve Toplantı Çoğunluğunun Tutanakla Tespiti

2.     Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu, (1 Başkan, 2 Başkan Vekili Seçimi)

3.     Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4.     Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarının imza yetkisi verilmesi

5.     08.06.2022 – 30.05.2023 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, müzakeresi ve ibrası

6.     08.06.2022 – 30.05.2023 Tarihleri arası gelir gider tablosunun okunması, müzakeresi ve ibrası

7.     Denetleme kurulunun raporunun okunması ve ibrası

8.     31.05.2023 – 31.05.2024 Tarihleri arası tahmini bütçenin sunulması, müzakeresi ve onaylanması

9.     7405 Sayılı Kanunu Gereği, Dernek Tüzüğünün Değiştirilecek ve Kaldırılacak Maddelerinin Müzakeresi ve Oylanması

10.   Dernek bünyesinde bulunan futbol şubesinin tüm aktif ve pasifiyle birlikte kurulmuş yada kurulacak olan şirkete devrinin, derneğin de futbol şubesinin borçlarından 2 yıl süreyle sorumluluğunun devam etmesinin ve şirketle devir sözleşmesi yapılması ve tüm bu süreçle ilgili olarak gerekli işlemleri yapmak hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

11.     Dilek ve Temenniler,

12.     Kapanış