OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

 

Elazığspor Kulübü Derneği Tüzüğünün 16.Maddesinde Genel Kurul Toplantıları başlıklı 3. bendi gereğince, 09 Ağustos 2022 Salı günü Saat 17:30’da Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre merkezinde aşağıda belirtilen Gündem Maddelerine Göre, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılmasına, toplantı çağrı kararının kulüp internet sitesinden ilanına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddelerine göre yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verilmiştir.

G Ü N D E M

1. Açılış ve Toplantı Çoğunluğunun Tutanakla Tespiti
2. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu, (1 Başkan, 2 Başkan Vekili Seçimi)
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarının imza yetkisi verilmesi
5. 08.06.2022 – 09.08.2022 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, müzakeresi ve ibrası
6. 08.06.2022 – 09.08.2022 tarihleri arası gelir gider tablosunun Okunması, müzakeresi ve ibrası
7. Denetleme kurulunun raporu ve ibrası
8. Derneğe daha önce tüzük hükümlerine uygun şekilde ve süresinde sunulan Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu aday listelerinin Başkanlık Divanına teslimi
9. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu’nun ayrı ayrı seçimi
10. Dilek ve Temenniler,
11. Kapanış