Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Elazığspor Kulübü Derneği Tüzüğünün 16.Maddesinde Genel Kurul Toplantıları başlıklı 2. bendi gereğince, 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Saat 17:30’da  Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre merkezinde aşağıda belirtilen Gündem Maddelerine Göre, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı  yapılmasına, toplantı çağrı kararının kulüp internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ilanına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 7 Haziran 2022 Salı günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddelerine göre yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verilmiştir.

G Ü N D E M

1.     Açılış ve Toplantı Çoğunluğunun Tutanakla Tespiti

2.     Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu, (1 Başkan, 2 Başkan Vekili Seçimi)

3.     Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4.     Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarının imza yetkisi verilmesi

5.     21.12.2021 – 30.05.2022 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, müzakeresi ve ibrası

6.     21.12.2021 – 30.05.2022 Tarihleri arası gelir gider tablosunun okunması, müzakeresi ve ibrası

7.     Denetleme kurulunun raporunun okunması ve ibrası

8.     31.05.2022 – 31.05.2023 Tarihleri arası tahmini bütçenin sunulması, müzakeresi ve onaylanması

9.     Dilek ve Temenniler,

10.   Kapanış