Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Elazığspor Kulübü Derneği Tüzüğünün 16.Maddesinde Genel Kurul Toplantıları başlıklı 1. bendi gereğince, 20 Aralık 2021 Pazartesi günü Saat 17:00’da Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre merkezinde aşağıda belirtilen Gündem Maddelerine Göre, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılmasına, toplantı çağrı kararının kulüp internet sitesinden ilanına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 28 Aralık 2021 Salı günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddelerine göre yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verilmiştir.

G Ü N D E M

1. Açılış ve Toplantı Çoğunluğunun Tutanakla Tespiti
2. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu, (1 Başkan, 2 Başkan Vekili Seçimi)
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarının imza yetkisi verilmesi
5. 15.08.2021 – 20.12.2021 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması, müzakeresi ve ibrası
6. 15.08.2021 – 20.12.2021 tarihleri arası gelir gider tablosunun Okunması, müzakeresi ve ibrası
7. Denetleme kurulunun raporu ve ibrası
8. Derneğe daha önce tüzük hükümlerine uygun şekilde ve süresinde sunulan Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu aday listelerinin Başkanlık Divanına teslimi
9. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu’nun ayrı ayrı seçimi
10. Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi
11. Dilek ve Temenniler,
12. Kapanış