Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı

Elazığspor Kulübü Derneği Tüzüğünün 16.Maddesinde Olağanüstü Toplantı başlıklı 2. bendi gereğince, 31 Mayıs  2019 Cuma günü Saat 15:30’da  Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezinde Aşağıda belirtilen Gündem Maddelerine Göre, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı  yapılmasına, toplantı çağrı kararının kulüp internet sitesinden ilanına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 9 Haziran 2019 Pazar günü aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddelerine göre yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar verilmiştir.

G Ü N D E M

 1. Açılış ve Toplantı Çoğunluğunun Tutanakla Tespiti
 2. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu, (1 Başkan, 2 Başkan Vekili Seçimi)
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 4. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarının imza yetkisi verilmesi
 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve müzakeresi,
 6. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun İbrası,
 7.    01.03.2019 – 31.05.2019 tarihleri arası gelir gider tablosunun okunması ve müzakeresi
 8.    01.03.2019 – 31.05.2019 tarihleri arası gelir gider tablosunun ibrası
 9. Denetleme Kurulunun Raporunun Okunması
 10. Denetleme Kurulunun Raporunun İbrası
 11.    01.06.2019 – 31.05.2020 Dönemi tahmini Bütçe Tasarısı ile Talimat ve Bütçe Uygulama Esaslarının Görüşülmesi Kabulü veya Reddi hakkında oylama yapılması
 12. Dilek ve Temenniler,
 13. Kapanış